רח' מחנה יוסף 14, תל-אביב 6515315 
פתרונות טכנולוגיים למעטפת הבניין
 
info@facadetech-il.com
פסאדטק בע"מ 
074-7049477
077-4701571 :פקס