לחיפוי חזיתות HPL

807 - Grey Concrete
snuh cyu
497 - BROWN MARBLE
498 - GREY MARBLE
662 - BLACK STONE
754 - WHITE CORIAN
763 - DARK CHARM
806 - WHITE CONCRETE
2222 - TRAVENTINO MARBLE
3422
5213
5222
822 Caspio Light
823 Caspio Dark