לחיפוי חזיתות HPL

     Ventilated Facade בשיטת החזית המאווררת