נתונים טכניים ומפרטי התקנה
     Ventilated Facade בשיטת החזית המאווררת