התקנת לוחות חיפוי חוץ בחזית מאווררת - חיבור בניטים